Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

”Ett logiskt och bra beslut”

Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade licensjakten på varg i Värmland och Örebro län. Svenska Jägareförbundet överklagade raskt ärendet till Kammarrätten i Göteborg som nu väljer att ändra Förvaltningsrättens beslut.

2015-01-15

Allting pekar nu mot att vinterns vargjakt kan komma igång – trots allt. Kammarrätten i Göteborg valde under torsdagen att undanröja Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att stoppa licensjakten på varg.

– I sak säger Kammarrätten att beslutet inte kunde överklagas. Naturvårdsverket är den myndighet som ska pröva överklaganden av länsstyrelsens beslut. Det går inte att driva frågan vidare till Förvaltningsrätten eller någon annan instans, förklarar Svenska Jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa.

Kammarrätten underkänner därmed det beslut som Förvaltningsrätten fattade om inhibition (ett stopp i väntan på att frågan avgörs), samt att frågan ens tas upp till prövning.

– Det sätter stopp för den här överklagandeprocessen. Vi tycker det står väldigt tydligt i lagstiftningen att frågan inte går att överklaga och det är bra att Kammarrätten kommer fram till samma slutsats, säger Ola Wälimaa.

”Enligt kammarrättens mening finns det inte något utrymme för att tolka överklagandeförbudet i 58 paragrafen Jaktförordningen på annat sätt än att Naturvårdsverkets beslut inte kan överklagas när beslutet avser prövning av länsstyrelsens beslut.”

Beslutet innebär att vargjakten inte längre är stoppad utan kan påbörjas.

– Tyvärr har det juridiska hanterandet gjort att en vecka försvunnit från jakttiden. Men vi hoppas ändå att licensjakten på varg kommer igång så fort som möjligt för att jägarna ska kunna klara av den avskjutning som länsstyrelserna vill ha utförd, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

– Det är oerhört viktigt att vi kommer igång med en vargförvaltning i vinter. Få förstår hur betydelsefullt detta beslut är för svensk vilt- och rovdjursförvaltning. Vi har jobbat hårt för att få igång licensjakten på varg. Nu hoppas vi att vargjakt blir en normaliserad företeelse och att vi slipper överklagande på varje beslut. Nu måste länsstyrelsen Dalarna ta ett nytt beslut så att jakten kommer igång även där, säger Torbjörn Lövbom.

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordförande Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 29 67

Ola Wälimaa, juridisk sakkunnig i frågan, förbundsjurist 070-330 06 22

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick