Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Foto: Göran Ekström

”Ett dråpslag för en normaliserad vargförvaltning"

Att licensjakten på varg stoppas även i år är ett misslyckande och ett dråpslag för alla de människor som påverkas och tvingas bära konsekvenserna.

2015-01-08

En majoritet av Sveriges befolkning tycker det är dags att förvalta vargarna. En majoritet av Sveriges riksdag vill ha igång en licensjakt. Trots det stoppas den, dagen innan den skulle inledas.

– Det är oanständigt att det sker tolv timmar innan licensjakten ska börja. Jägarna har tagit ledigt, har planerat och lagt mycket tid för att kunna genomföra detta på uppdrag av länsstyrelserna. Vi kan inte ha ett sådant system. Det är orimligt, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

– Beslutet blir ett dråpslag för vargstammen, människorna och landsbygden. Jag saknar ord. Att få igång en vargjakt i vinter var så viktigt för alla dem som påverkats negativt under så många år. Förvaltningsrättens beslut slår undan benen för våra medlemmar, näringar och människorna på landsbygden. Jag är både arg och ledsen, säger Björn Sprängare.

– Jag kan konstatera att det inte har lönat sig att ta ansvar och söka kompromisser för att komma framåt. Det har lönat sig att överklaga. De organisationer som drivit denna juridiska process måste nu ta ansvar för konsekvenserna, säger Björn Sprängare.

Svenska Jägareförbundet är nu mycket oroligt för att avsaknaden av ett fungerande system för att hantera licensjakt kommer att få negativa effekter.

– Vi måste nu överväga hur förbundet ska agera i fortsättningen. Kanske är det så allvarligt att detta var sista chansen. Tron på att få en normaliserad vargförvaltning i framtiden, för att få en livskraftig stam som riksdagen bestämt, är nu helt borta. Det är en lång väg att gå för att återställa det hopp som funnits i den infekterade vargfrågan. Det finns för närvarande inte många ljuspunkter att glädjas åt. Det känns nattsvart, säger Björn Sprängare.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick