Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Pressmeddelande

Foto: Magnus Hansson

Oro för jaktens framtid i norra Sverige

Svenska Jägareförbundet ser med oro på vad domen kan få för följdverkningar för jaktens framtid i delar av Norrland. – Detta kan få direkt återverkning på fjälljaktsreformen, säger Hans Geibrink jaktvårdskonsluent på Svenska Jägareförbundet.

2016-02-03

Gällivare tingsrätt har gett Girjas sameby ensamrätt till småviltjakt och fiske på samebyns åretruntmarker.

– Vi förutsätter att domen kommer att överklagas till högre instanser. Men utslaget kommer att få stor inverkan på jakten och fisket om domen får gehör även där, säger Hans Geibrink

Idag finns en möjlighet till jakt och fiske för alla svenskar på statens marker i fjällen, genom en reform som trädde i kraft i början av 1990-talet. Domslutet innebär att staten inte längre har möjlighet till att tillgängliggöra sina marker till jägare och fiskare. Det blir istället upp till samebyn om man vill sälja småviltjakt och fiske.

Älgjakt omfattas inte av domslutet.

– Domslutet gäller således bara Girjas sameby, där det finns särskilda omständigheter som påverkat utgången av målet. Men det är inte otroligt att vi kan vänta oss fler processer från andra samebyar som kräver motsvarande rätt, säger Hans Geibrink.

Svenska Jägareförbundet ser med oro på vilka följdverkningar detta skulle kunna få för jakten i norra Sverige. Möjligheten till jakt för marklösa jägare skulle kunna försvåras om fler samebyar också skulle få ensamrätt till småviltjakt och fiske.

– Eftersom domen med största sannolikhet kommer överklagas av staten lär det dröja många år innan vi får ett slutligt avgörande av målet, säger Hans Geibrink.

För mer information kontakta:

Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 76

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick