Vargens framtid diskuteras i riksdagen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Vargens framtid diskuteras i riksdagen

Hur ska vargen förvaltas i framtiden? Kristdemokraterna arrangerar på onsdag 12 februari paneldiskussion och politikerdebatt tillsammans med Svenska Jägareförbundet.

2020-02-10

Den 12 februari klockan 13.00 arrangerar kristdemokraterna och Svenska Jägareförbundet en paneldiskussion i riksdagens andrakammare. Syftet är att lyfta på locket till de uppdämda åsikter som finns kring vargförvaltningen – och kanske hitta vägar framåt.

Fungerar vargförvaltningen i Sverige? Oavsett vad man tycker om vargen så är troligen svaret nej på den frågan. Men vad krävs för att få igång förvaltningen och öka tilltron till samhällets förmåga att hantera frågan?

Den och många andra frågor kommer att diskuteras den 12 februari.

Paneldeltagare:

Torbjörn Larsson, ordförande, Svenska Jägareförbundet, Erica von Essen, fil dr, Sveriges lantbruksuniversitet, Marcus Öhman, chef viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket, Per Frännek, lantbrukare, Lantbrukarnas riksförbund, Maria Falkevik, vilthandläggare, Länsstyrelsen Värmland, Oscar Alarik, chefsjurist, Svenska Naturskyddsföreningen, Anders Wetterin Lantbrukarnas riksförbund.

Moderator, Bo Sköld, Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Politikerpanel:

Kjell-Arne Ottosson (KD), John Widegren (M), Malin Larsson (S), Rebecka Le Moine (MP).

För mer information:

Magnus Rydholm Kommunikationschef Svenska Jägareförbundet 070-319 66 76

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick