Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

Sedan början av 1980-talet har Svenska Jägareförbundet arbetet för att förhindra att fjällgåsen utrotas i Sverige. Foto: Niklas Liljebäck

Svenska fjällgäss är inte hybrider

Sedan början av 1980-talet har Svenska Jägareförbundet arbetet för att förhindra att fjällgåsen utrotas i Sverige. Tyvärr har detta arbete under mer än 20 års bromsats av en oro för att fjällgässen kan vara hybrider med bläsgäss. Men en nu presenterad forskningsstudie visar att oron varit obefogad.

2020-10-28

Stödutsättningar av fjällgäss har varit en viktig del i Jägareförbundets Projekt Fjällgås ända från starten. Under 1990-talet visade genetiska undersökningar att vissa av avelsfåglarna i fångenskap hade inslag av gener från en annan gåsart, nämligen den närbesläktade bläsgåsen. Detta har lett till en oro för att de genetiska föroreningar kan sprida sig bland vilda fjällgäss. Denna oro har lett till en lång och hård strid mellan olika intressen inom fjällgåsarbetet.

I dag presenterar Naturhistoriska riksmuseet en rykande färsk vetenskaplig studie, publicerad i den ansedda tidskriften Scientific Report, som visar att det inte finns några hyrbridinslag bland vilda fjällgäss i varken Sverige, Ryssland eller Norge. Vidare visar denna studie att dagens svenska utsättningsprogram, som bygger på vildfångade ryska fjällgäss och som startade 2010, bidrar till att minska inavel i den svenska fjällgåspopulationen som häckar i Norrbottens fjällvärld.

- Dessa resultat är mycket värdefulla för vårt fortsätta arbete. Inte bara för att diskussioner om genetiken nu kan ske på vetenskaplig bas. Kanske viktigast för Projekt Fjällgås är att studien visar att dagens utsättningsprogram kan lösa flera problem, kopplade till genetiken i det vilda beståndet, och därmed bör fortsätta, säger Niklas Liljebäck som också är medförfattare till den aktuella artikeln.

Artikeln som nu publiceras redovisar ett arbete utfört av forskare på Naturhistoriska riksmuseet och finansierats av Naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet.

Läs Naturhistoriska Riksmuseets pressmeddelande här

Läs den vetenskapliga artikeln här

Tillbaka till överblick