Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

– Många har redan flyttat till fjällnära orter i norr med anledning av den unika jaktmöjligheten som finns i området och vi hör att flera av dem nu på allvar börjat fundera på om det är värt att bo kvar, säger Gun Fahlander.

Fjälljakten – viktig för samhällsutvecklingen i norr

Just nu pågår en utredning av rennäringslagstiftningen. Utredningen ska bland annat ange inom vilka områden som samebyar ska ha ensamrätt till jakt och fiske.
För Svenska Jägareförbundet är det självklart att jakten på statens marker ska vara öppen för alla boende i Sverige.
– Detta är inte minst viktigt nu när de stora industrisatsningar som planeras i norr kommer att kräva inflyttning av ett stort antal människor de närmaste åren. Dessa måste självklart kunna erbjudas en meningsfull fritid där möjlighet till jakt och fiske är en del av en sådan, säger Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets Fjällråd.

Som direktiven till utredningen är skrivna så utestängs stora grupper människor som berörs av frågan. Det handlar om cirka 47% av Sveriges yta, där både näringar, privatpersoner lever och verkar. Dessa tas ingen hänsyn till. Foto: Anja Kjellsson

2021-10-29

Enligt Svenska Jägareförbundet börjar utredningen av rennäringslagen i fel ände – innan man föreslår på vilka områden rättigheter ska överlåtas av svenska staten och enskilda borde det vara en självklarhet att utreda vilka som ska ges dessa rättigheter, säger Hans Geibrink, nationell samordnare för fjällfrågor i Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet menar att utredningen, speciellt det första delbetänkandet som ska vara klart i november 2022, har alltför kort tid på sig. Ska man utreda frågor som har stora, såväl ekonomiska som känslomässiga värden, kan man inte göra detta schablonmässigt på grund av tids- och resursbrist. Detta kommer inte att ge ett rättssäkert resultat. Inte minst för att frågor som rör rennäring, jakt och fiske är mycket komplexa, vilket även tidigare utredningar har visat. Som direktiven till utredningen är skrivna så utestängs stora grupper människor som berörs av frågan.  Det handlar om cirka 47% av Sveriges yta, där både näringar, privatpersoner lever och verkar. Dessa tas ingen hänsyn till. 

Kopplat till utredningen finns en så kallad sakkunniggrupp. Denna grupp består av åtta företrädare för olika samiska intressen och två tjänstemän från Näringsdepartementet. Inga andra intressen finns representerade. 

– Vi anser att det borde vara en självklarhet att även andra berörda näringar och intressen finns företrädda i gruppen. Med nuvarande sammansättning anser vi det inte vara rättssäkert säger Birgitta Isaksson, ledamot i Svenska Jägareförbundets Fjällråd.

Jägareförbundet ser också med oro på vilka negativa konsekvenser utfallet av utredningen av rennäringslagen skulle kunna leda till för utvecklingen i norra Sverige. Luleå Tekniska Universitet har tillsammans med industriföretagen och projektet T25, kommit fram till att befolkningen i norra Sverige kommer att behöva öka med 25 000 personer inom fem år för att kunna möta industrins behov av arbetskraft. En viktig faktor för att göra det intressant för människor att vilja bo och leva i norr är en meningsfull fritid där bland annat jakt och fiske är exempel på sådan.

– Många har redan flyttat till fjällnära orter i norr med anledning av den unika jaktmöjligheten som finns i området och vi hör att flera av dem nu på allvar börjat fundera på om det är värt att bo kvar, säger Gun Fahlander.

För mer info:

Gun Fahlander, ordförande Svenska Jägareförbundets Fjällråd: 070-214 20 85

Birgitta Isaksson, ledamot Svenska Jägareförbundets Fjällråd: 070-668 08 16

Hans Geibrink, nationell samordnare för fjälljaktsfrågor, Svenska Jägareförbundet: 070-330 06 76

Tillbaka till överblick