Svenska Jägareförbundet

Meny

Alliansregeringen bör se över den dubbla jakträtten

Pressmeddelande 2010-11-16: En sedan länge aktuell fråga är den dubbla jakträtten som förekommer när det gäller älgjakt i norra Sverige. Frågan har lyfts upp av många för att försöka hitta en lösning.

Alliansen i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har idag tillsammans med oppositionen gjort gemensak sak och prioriterar nu frågan om dubbelregistreringen av älgjaktmark i fjällvärlden. Det parallella nyttjandet av jaktmarken av såväl samer som andra jaktlag skapar en onödig konflikt mellan samebyar och ortsbefolkningen. Därför anser vi att alliansregeringen bör göra en översyn av möjligheterna att undanröja den dubbla jakträtten och återkomma till riksdagen med ett förslag i frågan.

I översynen bör det presenteras förslag på hur man löser de situationer då kompensation krävs.

För ytterligare frågor kontakta:

Bengt-Anders Johansson, (M) riksdagsledamot och
Vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
0705 58 11 42
bengt-anders.johansson@riksdagen.se

Anita Brodén, (FP) riksdagsledamot
i miljö-och jordbruksutskottet
070-202 13 18
anita.broden@riksdagen.se

Per Åsling, (C) riksdagsledamot
I miljö-och jordbruksutskottet
070-607 70 30
per.asling@riksdgen.se

Irene Oskarsson, (KD) riksdagsledamot
I miljö-och jordbruksutskottet
070-574 44 54
irene.oskarsson@riksdgen.se


2010-11-16 2022-01-12