Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Nikolai Tsuguliev/Mostphotos

Fjälljakt - historik

På denna sida hittar du information som rör jakten i fjällen, i första hand småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland.

Beslutet att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen för småviltjakt till Sveriges jägare som togs av riksdagen 1992 är ett av de viktigaste jaktliga beslut som är tagna under 1900-talet.

Besluten tagna av regeringen under början av 2007 visar hur snabbt förutsättningarna kan ändras för jaktupplåtelserna på statens marker och i hur stor utsträckning olika beslut kan påverka de enskilda jägarna och deras möjlighet att jaga.

 

Lagstiftning och Regelverk

Från 2017:
Så här funkar fjälljakten framöver (2017-01-25)

Bakgrund

  •  

Riksdag och Regering

Jordbruksverket

Naturvårdsverket

Länsstyrelserna

  • Gemensamt handlingsprogram för fjällfrågor BD, AC, Z, W
    (Länk saknas)

Svenska Jägareförbundet

ILO-Konventionen

Viltvård

Övrigt

Länkar


2012-10-31 2024-04-10