Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten hotad i ny utredning!

Pressmeddelande Öster-Malma 2006-01-17: Släng utredningen – den löser inte de problem som finns utan skapar bara nya, säger Owe Wiktorin, förbundsordförande för Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundet tar helt avstånd från slutsatserna i Sören Ekströms utredning kring Fjälljakten som och presenterades idag.

Fjälljakten handlar om jakten på småvilt ovan odlingsgränsen i Norrbotten, Västerbotten och i Jämtland och om älgjakten i renskötselområdet. Fjälljaktsreformen som infördes 1993, av en i stort sett enig riksdag, grundlade en möjlighet för alla att jaga i fjällen på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen. Jakten fungerar i huvudsak bra men hotas nu med Ekströms förslag om rättsförskjutning och nya krångliga administrativa samverkansföreningar som lösning på konflikterna.

Jägareförbundet anser, att den samiska jakträtten är en lagstadgad nyttjanderätt som ingår i renskötseln och som inte kan upplåtas vidare. Enligt svensk lag tillfaller jakträtten markägaren. Därför är Ekströms förslag om att överlåta upplåtelsen av jakten ovan odlingsgränsen, från Länsstyrelserna till nya samverkansföreningar där samebyarna får en starkare ställning, helt förkastlig. Denna nya konstruktion skapar nya konflikter och hotar att urholka Fjälljaktsreformen. Den löser inte heller de problem med den så kallande dubbelregistreringen, som innebär att privat mark ovan odlingsgränsen kan vara registrerad som älgjaktmark både av markägaren och samebyn.

Jägareförbundets uppfattning är att Länsstyrelserna får fortsätta att besluta om jaktupplåtelser i fjällen (på statens mark) men med gemensamt regelverk. Jägareförbundet föreslår också att ansvaret för upplåtelser flyttas från Jordbruksverket till Naturvårdsverket som har bättre kompetens och intresse för jaktfrågor.

Med nya samverkansföreningar som föreslås ta över upplåtelser av jakten, kommer både ortsbor, samer som inte är medlemmar i någon sameby (90% av alla samer) och övriga svenska medborgare få allt svårare att jaga i fjällen. Dvs en tillbakagång till tiden före fjälljaktsreformen.

För att komma till rätta med de konflikter som finns, bland annat beroende på de sk dubbelregistreringarna, föreslår Jägareförbundet att samernas jakt- och fiskerätt på privatmarken löses in av staten. Då finns förutsättningar för att bilda viltvårdsområden som är en beprövad och välfungerande gemensam förvaltningsform.

Svenska Jägareförbundet uppmärksammar också problemet med allt fler utländska jägare i fjällen – 60% under 2004 och föreslår att det införs krav på jaktguide/värd för utländska jägare. Uppdraget att utbilda och certifiera jaktguider åtar sig Jägareförbundet.

Utredningens förslag om småviltjakten är sämre än dagens lösning. Ekström har – trots en välgjord utredning – inte lyckats klarlägga vare sig jakträtten eller att hitta bättre lösningar på hur jakten ska organiseras. Svenska Jägareförbundet föreslår, att utredningen läggs i papperskorgen. 

För mer information, kontakta:

Norrbotten:
Hans Geibrink, 070-330 06 76
Ulf Lindroth 070-339 93 44
Owe Geibrink 070-330 06 75

Västerbotten:
Åke Sandström, 070-343 96 15
Åke Granström 070-330 06 42
Henrik Sandström 070-644 02 86

Jämtland:
Sven Gunnar Sivertsson 070-5835148
Jan Svartström 070-6877059
Christel Johansson 070-3300 649

Förbundsordförande:
Owe Wiktorin
owe.wiktorin@jagareforbundet.se
0155-24 62 6, 070-565 10 00

Informationschef:
Christina Nilson-Dag
christina.nilson-dag@jagareforbundet.se
0155-246 208, 070-738 83 06


2006-01-17 2016-03-11