Svenska Jägareförbundet

Meny

Uttalande

Jägarförbundet Västerbotten samlat till årsstämma lördagen den 27 mars 2004, med 110 ombud respresenterande mer än 11 000 medlemmar, har antagit följande uttalande:

Jakten är en betydelsefull och omfattande verksamhet i hela vårt län från havet till fjällen. För många människor skapar jakten en aktiv kontakt med hembygden. För väldigt många är dessutom möjligheten att få jaga till rimliga kostnader, ett skäl att bo kvar i länet. De allra flesta jägare är vanliga inkomsttagare.

Riksdagen beslöt 1992 att småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen skulle upplåtas till ”den som är fast bosatt i Sverige”. Upplåtelsen skulle också ske till skäliga villkor. Länsstyrelsen som markförvaltare fick ansvaret att rent praktiskt genomföra denna reform.

Länsstyrelsen har inför höstens jakt höjt priset på dagkort med 50 %. Det betyder att en dags jakt blir 100 kronor dyrare. För den som vill jaga under 5 dagar, kostar enbart själva jaktupplåtelsen 1 500 kronor. Dessutom tillkommer kostnader för utrustning, resor, kost och logi. Västerbotten har därigenom den särklassigt högsta prisnivån av alla berörda län. Jakten är inte längre tillgänglig för den vanlige inkomsttagaren, utan den kommer att vara förbehållen de med höga inkomster. Länsstyrelsen följer därmed inte riksdagens beslut att jakten ska vara ”tillgänglig på rimliga ekonomiska villkor”. Jägareförbundet Västerbotten tolkar länsstyrelsens höjning av avgifterna, som ytterligare ett inslag för att försvåra småviltjakten i fjällområdet. Prishöjningen är omotiverad och avviker markant från grannlänen. Beslutet tillkom utan beredning och ingen av de parter som får del av intäkterna från jakten hade yrkat på någon förändring. Höjningen innebär, vid samma omfattning på jakten som 2003, att jägarna tvingas betala ytterligare 1,5 miljoner kronor. Pengar som fördelas mellan länsstyrelsen, samefonden och samebyarna.

Höjningen är enligt vår mening orimlig! Jägareförbundet Västerbotten kräver därför att:

  • Länsstyrelsen sänker priserna på jakten och samordnar upplåtelserna med övriga fjällän.
  • Länsstyrelsen förändrar reglerna för upplåtelse av småviltjakt i enlighet med Jägareförbundets förslag, vilket bl.a. innebär att svenska jägares behov ska tillgodoses i första hand och att ett särskilt länskort införs för jägare som är folkbokförda i länet.

2004-03-27 2016-03-11