Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Oscar von Stockenström

Reglerna för fjälljakten ändras

Under fredagen skickade regeringen ut en remiss på hur den vill ändra reglerna för fjälljakten. Förslaget innebär att Rennäringsförordningens tredje paragraf ändras. – Genom detta får vi en bättre ordning på fjälljakten, därför är vi mycket positiva, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2015-12-04

Ändringen i den tredje paragrafen innebär att jakten ska upplåtas till de som är fast boende i Sverige, samt de som har anknytning via den internationella etableringsrätten, fria rörligheten och utbyte av tjänster och som därigenom fått en närmare anknytning till Sverige.
Remissförslaget innebär att Sverige får liknande regler för upplåtelse av jakt på statlig mark som finns i Norge, Finland och Danmark.
– Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har upprepade gånger sagt att han ska ändra reglerna. Nu när vi ser resultatet kan vi inte annat än att vara nöjda.
Bo Sköld passar också på att lyfta fram alla i förbundet som arbetat med frågan, men förklarar också att detta är resultatet av att i stort sett hela jägarkåren varit eniga.
– Det är ett enormt gemensamt arbete av förbundet och jägarkollektivet som ligger bakom att regeringen förslår denna ändring. Detta är bra för de svenska jägarna och för jakten i fjällen.
– Nu ska vi gå igenom förslaget noga och skicka in ett remissvar. Därefter hoppas jag att det blir högsta prioritet på arbetet med föreskrifterna, tillämpningen för jakten. Det är viktigt att dessa blir bra, enkla och inte driver upp kostnaderna för att jaga, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick