Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

– Jag skulle vilja säga att det är välformulerat remissvar som är kritiskt till nästan allt vad kommittén har kommit fram till, säger förbundsordförande Peter Eriksson. Foto: Oscar von Stockenström

Delbetänkandet underkänns av Jägareförbundet

Nu har Svenska Jägareförbundet skickat in sitt remissvar på Renmarkskommitténs delbetänkande till regeringen.
– Jag skulle vilja säga att det är välformulerat remissvar som är kritiskt till nästan allt vad kommittén har kommit fram till, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2024-06-03

Arbetet med remissvaret har tagit mycket resurser och tid. 

– Jag tycker att medlemmarna ska läsa vårt svar. Det pekar ut de områden där vi vill se ändringar – och det är det mesta, säger Peter Eriksson.

Han menar att utredningen har hamnat fel.

– Vi behöver regler och lagar som löser de problem som finns idag – inte skapar nya problem. Då behöver reglerna utgå ifrån samexistens och att alla intressen måste få utrymme och tillgång till området, säger Peter Eriksson.

– Vi anser inte att Girjasmålet är prejudicerande för andra samebyar eftersom staten valde att inte låta Högsta domstolen pröva om svensk lag gällde före sedvanerätten och urminnes hävd. Därför måste politikerna nu ta i frågan och hitta en lösning som är bra för alla intressen.

 

Läs remissvaret.

 

Tillbaka till överblick