Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

Foto: Mostphotos

Ny översikt av hundverksamheten i Jägareförbundet Mitt

För den som önskar veta mer om hund –kursutbud, instruktörsutbildning mm, finns sedan en tid "Översikt Hundverksamhet" för Jägareförbundet Mitt. Där hittar du svar på de vanligaste frågorna när det gäller förbundets hundverksamhet, säger Anders Fredriksson Hundansvarig, Jägareförbundet Region Mitt.

2019-10-09

- För Svenska Jägareförbundet, våra medlemmar och för jaktens genomförande är hunden och arbetet med att träna hunden och våra ekipage en del av många i verksamheten.

- Förbundet tillsammans med våra medlemmar har under lång tid utbildat instruktörer och vältränade eftersöksekipage för jaktliga ändamål liksom trafikeftersök efter våra vägar. Det är av central betydelse för jaktens acceptans i Sverige att vi fortsätter att hålla en hög kvalité och ambition inom detta område, säger Anders Fredriksson.
 
Under 2012 genomfördes en utredning av förbundets samlade hundverksamhet. Förbundsstyrelsen antog de förslag som föreslogs i rapporten. Mycket av det som rapporten föreslog har också successivt arbetats in i verksamheten. Förbundet beslutade under våren 2018 att hundverksamheten – från lydnad till de mest komplexa och svåraste eftersöken – ska samordnas som en helhet såväl på nationell som på regional nivå.

- Inom Region Mitt har vi också fortsatt att utveckla den regionala och det länsvisa arbetet. Mer om det kan läsas i översikten av hundverksamheten.

Översikt Jägareförbundet Mitt

Tillbaka till överblick