Att jaga i Sverige - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Kort information om jakt i Sverige. Foto: Madeleine Lewander

Foto: Oscar Lindvall

Att jaga i Sverige

Sammanfattad information kring jakten i Sverige om du exempelvis är utländsk gäst.

I Sverige ingår jakt och viltvård som en integrerad och väsentlig del av naturvården. Jakten är och skall vara ett klokt och långsiktigt nyttjande av den förnyelsebara naturresursen vilt.
Viltet (alla däggdjur och fåglar) är i princip fredat och jakt får ske endast i den omfattning och på det sätt som framgår av lagstiftningen. Fredningen gäller också ägg och bon.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-23 2019-09-03