Jaktsäsongen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Jonas Rönnbro / Mostphotos

Jaktsäsongen

Jaktsäsongen i Sverige omfattar i huvudsak hösten och vintern (augusti-februari). Jakttidens start och längd för en viltart kan variera avsevärt inom olika delar av Sverige. Det är därför nödvändigt för den utländska jägaren att genom jaktvärden noga ta reda på vilka jakttider som gäller för det område man avser att jaga i.

Älgjakten i södra och mellersta Sverige startar i början av oktober och pågår cirka två månader. I norra Sverige startar älgjakten i början av september och är uppdelad i två perioder med uppehåll för brunsten i månadsskiftet september-oktober.

På mycket små jaktområden är älgjakt endast tillåten under några få dagar.

Jakttiden för rådjur är lång. Den börjar den 16 augusti med jakt på hornbärande djur. I södra och mellersta Sverige blir kiden tillåtna den 1 september. Från och med den 1 oktober är alla rådjur tillåtna. I norra Sverige slutar rådjursjakten den 31 december och i övriga Sverige den 31 januari. Vissa län har också jakt på hornbärande rådjur under tiden den 1 maj - den 15 juni.

Jakttiderna i Sverige ses numera över ungefär vart tredje år. Det är regeringen som fastställer jakttiderna. Det förekommer att jakträttshavarna av olika skäl begränsar den fastställda jakttiden för viss viltart - till exempel genom att börja jakten senare än vad som egentligen är tillåtet eller genom att avlysa jakten före slutdatum.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2020-03-19