Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar Lindvall

Vem har jakträtten?

Varje markägare har jakträtten på sin mark oavsett om marken är stor eller liten. Om markägaren inte själv vill jaga kan han/hon helt eller delvis upplåta jakträtten på annan. Jakt förekommer i större eller mindre omfattning på all mark där jakt kan bedrivas.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02