Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

96 000 älgar fälldes!

Totalt fälldes cirka 96 000 älgar under 2012 års jakt, varav 45 % var årskalvar. Det visar en första preliminär sammanställning.

2013-04-26

Att sammanställa älgavskjutningen på nationell nivå ingår i Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag sedan 2005. Den preliminära avskjutningen innebär en liten minskning jämfört med året innan då cirka 99 500 älgar fälldes. Andelen årskalv i avskjutningen ligger relativt stabilt över tiden, med små variationer mellan åren.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick