Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Vad tycker vi om vildsvinen och hur ska de förvaltas? Foto: Thomas Ohlsson

Så ska vildsvinen förvaltas

Den 22 augusti bjuder Jägareförbundet in till heldagsseminarium om vildsvinsförvaltning på Öster Malma. Resultaten från en bred kunskapssammanställning kommer att presenteras, samtidigt som interna och externa föredragshållare kommer att bidra med sin kunskap och sin syn på hur vildsvinet bör förvaltas.

2013-07-03

Alla frågor som rör vildsvinsförvaltningen har varit riktigt heta det senaste året. Under våren och sommaren har Jägareförbundet därför genomfört ett projekt för att sammanställa kunskapsläget för vildsvinsförvaltningen i Sverige och resten av Europa. Relevant forskningslitteratur har gåtts igenom, samtidigt som nya beräkningar över vildsvinets populationsstorlek och spridningstakt tagits fram.

Vid seminariet kommer även helt nya resultat presenteras på hur svenska jägare och aktiva bönder ser på vildsvinen, och hur attityderna ändrats de senaste åren. Sådan kunskap behövs, eftersom viltförvaltning ofta handlar mer om att hantera konflikter mellan mänskliga intressen än om biologi.

Omfattningen av skador på växande grödor kommer också att belysas.

Under lunchen kommer seminariedeltagarna få goda möjligheter att se vilken fantastisk råvara och vilken resurs vildsvinskött är.

Förvaltningen av vildsvin kräver mer av samverkan över ägogränser än någon annan viltförvaltning. Samtidigt är det nödvändigt med förståelse för olika aktörers intressen och att nå en samsyn när det gäller kraven på en förvaltning med hög etik.

Seminariet är tänkt att ge avstamp för en hållbar vildsvinsförvaltning med färre konflikter än vad som varit fallet under de senaste åren. Tiden är nu mogen, då vi skaffat oss gedigen praktisk kunskap och visat att vi förmår reglera stammen även i vildsvinstäta områden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick