Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Jakt och fiske är inget hot mot den biologiska mångfalden.

Jaktförbud på 10 procent av landets yta stoppades

Via ett tekniskt dokument för att öka den biologiska mångfalden försökte EU-kommissionens tjänstemän smyga in ett jakt- och fiskeförbud på tio procent av EU:s yta.
– Vi slog tidigt larm och fick ett massivt stöd från många av EU:s medlemsländer. Därför har kommissionen fått ändra skrivningarna. Jakt och fiske är inget hot mot den biologiska mångfalden, säger tillförordnad generalsekreterare Åke Granström.

2021-12-07

Ett tekniskt dokument som radikalt omtolkade synen på skyddade områden höll på att passera igenom EU:s kvarnar utan vare sig konsekvensanalys eller allmän debatt. Via sina kanaler i Bryssel fick Svenska Jägareförbundet kännedom om dokumentet och kunde slå larm.
EU-kommissionen ville införa ett jakt- och fiskeförbud på tio procent av EU:s yta.

Genom ett att använda alla kanaler, FACE och jägarorganisationer i EU-länderna byggdes ett massivt motstånd mot förbudstankarna.
– Det har krävts ett omfattande arbete och vi har fått bra draghjälp av den europeiska jägarfederationen FACE för att informera jägar- och fiskeorganisationerna i Europa. När vi nu ser den slutliga versionen är formuleringarna om jakt- och fiskeförbud borta, säger Åke Granström.

Via de nya skrivningarna ligger ansvaret för att hantera de strikt skyddade områdena – och vilka regler som ska gälla i dessa – på respektive medlemsland.
Sverige och Danmark var väldigt tydliga mot kommissionen. Naturvårdsverket betonade bland annat att jakt ofta är nödvändigt för att nå målen med bevarandet i vissa områden.

Och insatserna gav resultat.
– EU-kommissionen har fått vika sig för medlemsländerna, vilket gör att vi i Sverige kan skydda de naturtyper och arter som ska skyddas utan att samtidigt lägga en död hand över 10 procent av landets yta, säger Åke Granström.
– Hela denna händelse understryker betydelsen av en aktiv bevakning kring vad som händer i EU. Man behöver vara närvarande i Bryssel – och det är Svenska Jägareförbundet, säger Åke Granström.

Genom dokumentet är det också tydligt att medlemsländerna ska ge 30 procent av ländernas yta något formellt skydd, och en tredjedel av dessa (tio procent) ett strikt skydd.
– I den första versionen skulle såväl jakt, fiske, skogsbruk och gruvdrift vara förbjudet i de strikt skyddade områdena. Nu är fokus på att områdena i huvudsak ska vara opåverkade av mänskliga hot och negativa processer. Dokumentet klargör att exempelvis kontroll av klövvilt och invasiva arter är aktiviteter som kan förbättra strikt skyddade områdens status. Jägareförbundet kommer noga följa hur svenska myndigheter väljer att reglera skötseln av sådana områden när detta implementeras, säger Åke Granström.

Läs hela det tekniska dokumentet.

Tillbaka till överblick