Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Vårbockjakten och den skrivelse förbundet lämnat in angående jakttiderna var uppe för diskussion. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Stora jaktfrågor i centrum för ministermöte

Under måndagen träffade förbundsordförande Peter Eriksson och ett par tjänstemän landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på Näringsdepartementet. Ett bra och positivt möte där förbundet förde fram och resonerade kring ett antal centrala jaktpolitiska frågor detta valår.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

2022-03-29

Vårbockjakten och den skrivelse förbundet lämnat in angående jakttiderna var uppe för diskussion. Liksom problemen inom vargförvaltningen, som enligt förbundet accelererar snabbt. Det pågående arbetet i Renmarkskommittén och de stora effekter förslagen kommer att få för såväl jägare, fiskare, turism, andra näringar som lokalbefolkningen fanns också med på agendan lyftes av förbundet.
– Det är flera stora och viktiga frågor som är aktuella nu och som har stor inverkan på viltet, jakten, medlemmarna och förtroendevalda, säger Peter Eriksson

Förbundet redogjorde även för hur upphandlingarna av delar av Allmänna uppdraget fungerat och utfallet för förbundet. Förbundet har vunnit alla upphandlingar som utannonserats, men vidhåller att systemet behöver justeras och förändras.
– Förbundet har på olika sätt varit i kontakt med ministern och departementet sedan regeringen tillträdde i november, men det var bra att vi nu kunde sitta ner tillsammans. Vi förde fram viktiga synpunkter – i många olika ämnen – hur Svenska Jägareförbundet vill utveckla viltförvaltningen. Vi ser fram emot att fördjupa dialogen och diskussionen kring hur regeringen kan underlätta situationen för jägarkåren, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick