Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Foto: lightpoet/Mostphotos

Vildsvinhjälp läggs ned

När vildsvinsskadorna var stora startade Svenska Jägareförbundet Vildsvinshjälpen. Lantbrukare kunde då kontakta förbundet så ordnades det fram jägare som kunde vakta grödorna.
– Många jägare ville hjälpa till, men det var få lantbrukare som i slutändan ville ha hjälp. De senaste åren har det inte efterfrågats något behov till oss. Därför lägger vi ned Vildsvinshjälpen, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2023-04-21

Det blev en pangstart för Vildsvinshjälpen. På kort tid anmälde sig över 2000 jägare som var villiga att hjälpa till med att jaga vildsvin på odlade grödor. Bland lantbrukare visade sig intresset vara mindre, under första året var det cirka 30 stycken som ville ha hjälp. 

– Vi fick till ett antal nya och bra kontakter mellan jägare och bönder. Men projektet lyfte inte riktigt eftersom intresset att få hjälp var väldigt begränsat, säger Daniel Ligné.

I takt med att allt fler jägare utvecklat sina kunskaper om vildsvinsjakt och att det blivit tillåtet med mörkerriktmedel har behovet försvunnit – helt och hållet. 

 Även om tanken och idén var bra blev det ingen riktig framgång. Vildsvinhjälpen tror jag har varit viktigt ur ett annat perspektiv. Dialogen mellan jägarna och bönderna har på många ställen blivit bättre. När man förstår varandras problem och utmaningar är det lättare att hitta lösningar. Behovet av dialog sattes helt enkelt på sin spets av Vildsvinshjälpen, säger Daniel Ligné. Positivt var också responsen från jägarna. Vilket stärker oss i uppfattningen att om det krävs något motsvarande i framtiden så finns engagemanget och kraften i jägarkåren.

Men som sagt, nu läggs Vildsvinshjälpen – som startades 2019 – ned.

 

Registret där intresserade jägare kunde anmäla sig försvinner i direkt samband med nedläggningen.

Tillbaka till överblick