Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Foto: Tommy Thorstensson/Mostphotos

Bockjakt – så blir köttet godare

När råbocken väl är skjuten börjar arbetet med att förvandla djurkroppen till det allra godaste livsmedlet. Här kommer några enkla tips som gör att kvaliteten på köttet blir bättre.

2023-08-15

Urtagning:

 • Urtagning av viltet bör ske ganska snart efter att djuret har fällts. Finns det möjlighet att ta ur viltet i slaktbod bör man ta vara på den möjligheten, eftersom det är lättare att hålla god hygien.
 • Om djuret ska släpas ur skogen bör man säkerställa att ingen smuts kommer in i maghålan.
 • Det är viktigt att det kommer in luft i mag- och brösthålan och att djurkroppen kyls ned. Öppna upp magen så mycket att luft kan cirkulera.
 • Låt inte ett skjutet rådjur ligga i en tät plastsäck.
 • Urtagning av hängande rådjur är smidigt, eftersom tyngdkraften hjälper till och det blir enklare att ta ur mag- och tarmpaket på ett hygieniskt sätt.
 • Görs inte sotning (bortagning av urinblåsa och ändtarm) i samband med urtagning ska man säkerställa att ingen urin eller avföring kan komma ut i maghålan. En påsklämma eller ett buntband fungerar bra till detta.

Hängning:

 • Innan viltet placeras i ett kylrum ska det svalna. En tumregel är att viltet ska hänga minst 10 timmar i ett utrymme som inte underskrider tio grader. Använd en flugsäck så inga flugor eller andra insekter kan komma åt köttet.
 • Allt fler mörar köttet/viltkroppen med pälsen kvar, eftersom det minskar risken för att få bakterier på kroppen, samt att nedkylningen inte sker för snabbt. Du får heller inga hårda torra ytor på köttet. Det blir helt enkelt lättare att få bra kvalitet på köttet.
 • När väl viltet placeras i ett kylrum, kylskåp eller liknande bör det hänga totalt i minst 40 dygnsgrader. Ibland ännu längre, men tiden beror på omständigheterna. Var kulan har träffat, med mera.
 • Tiden för mörningen börjar när djuret dör. Ju längre tid kroppen får hänga, desto mörare. Kontrollera köttet dagligen och gör din bedömning när mörningen är klar.
 • En dygngrads-mätare gör det enklare att hålla koll.

Avpälsning:

 • Ett bra tips är att tänka ”smutsiga” och ”rena” händer/knivar. Är man två personer kan den ena vara ”smutsig” och får då bara röra utsidan av djurkroppen (päls, klövar, med mera) medan den andra är ”ren” och får bara röra slaktkroppen (innanför huden). Samma sak gäller knivar. Då säkerställer man att smuts, hår eller bakterier inte hamnar på köttet.
 • Använd endast rengjorda knivar när dessa ska komma i kontakt med köttet.
 • Om man vill flå rådjuret framifrån eller bakifrån är en smaksak.
 • Ofta kan man dra av stora delar av rådjurspälsen. Men vid exempelvis övre delen på baklåren sitter huden hårt. Där bör man vara försiktig och använda kniv för att inte stekarna ska gå sönder.

Hygien:

 • Använd gärna engångshandskar, men byt handskar under slakten. Och tänk på att all kontakt med köttet ska ske med rena handskar/händer. Har man öppnat en dörr eller rört något som inte är rengjort bör man tvätta händer eller byta handskar.
 • Slaktboden och de ytor som eventuellt kan komma i kontakt med en avpälsad slaktkropp ska vara rena.
 • Använd gärna ett rent förkläde för att undvika att dina kläder råkar stöta emot köttet.
 • Använd rengjorda knivar (alternativt diska dem under processen).

Styckning:

 • Se till att du har tillräckligt med rena ytor att lägga köttet på. Använd förkläde och vassa knivar.
 • Var noga med hygien tills köttet är förpackat.
 • Titta på filmer – eller gå en kurs – om du är osäker på hur viltet ska styckas.
 • Var noga med att blyrensa köttet (om blyammunition använts).
 • Vacuumförpackning av köttet rekommenderas.
 • Märk påsarna noga och när viltet är förpackat.
Tillbaka till överblick