Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Att vuxna djur är fredade är inte så konstigt, föryngringssäsongen är nu i full gång och många suggor har sina nyfödda kultingar att ta hand om, säger Matilda Söderqvist, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Vuxna vildsvin fredade under februari och mars

Under perioden 1 februari till och med 31 mars är endast yngre vildsvin upp till årsgrisar lovliga för jakt. Då behövs ett ökat ansvarstagande och etik kopplat till jakten, inte minst under dygnets mörka timmar.

2024-02-01

Drevjakt med hund är avslutad och vi går in i fasen med åteljakt och skydd av gröda när det gäller vildsvin. Då det har varit en kall vinter med mycket snö på sina håll, kan det påverka uppehållsplatserna för vildsvinen.  
– Att vuxna djur är fredade är inte så konstigt, föryngringssäsongen är nu i full gång och många suggor har sina nyfödda kultingar att ta hand om. Men vädret framöver kommer ha stor betydelse för hur stor överlevnaden blir i föryngringen, säger Matilda Söderqvist, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.  

En vildsvinssugga kan som mest dia åtta kultingar. Under det första levnadsdygnet väljer varje kulting ut "sin egen" spene som den alltid diar på. De starkaste kultingarna väljer vanligen de spenar som ger mest mjölk. Kultingarna börjar även äta fast föda vid 4-5 veckors ålder, men är inte avvanda från mjölk förrän vid 16-20 veckors ålder. Gruppen söker ofta vila i lega vid skyddade platser och suggan tar sedan kultingarna på kortare utflykter runt boet. Efter ytterligare någon vecka ger sig gruppen ut på längre vandringar. 

Har man områden där vildsvinen orsakar problem bör man se över samarbetet mellan jägare, lantbrukare och markägare. Kanske behöver jakten intensifieras just där. För en lyckad vildsvinsförvaltning är samverkan av största vikt. 
– Utifrån lokala förutsättningar och personliga kontakter finns stora möjligheter att skapa samverkansformer som passar de lokala förhållandena. Att använda befintliga strukturer såsom jaktvårdskretsar, älgskötselområden och viltvårdsområden för sitt arbete, brukar underlätta, säger Matilda Söderqvist. 

Som alltid, är det viktigt att eventuella vildsvin som hittas döda i skog och mark rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.se

Tillbaka till överblick