Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Allmänheten ska känna trygghet i att jakten bedrivs med hög etik. Foto: Classen Rafael/Mostphotos

Drönarförslag får kritik

Svenska Jägareförbundet är kritiskt till att tillåta drönare vid jakt efter vildsvin.
– Regeringens förslag skapar en förskjutning i upplevelsen av vad jakt är – och ska vara. Det vill säga ett hållbart brukande med bred acceptans av allmänheten, säger styrelseledamoten Anders Gruvaeus.

2024-06-18

Regeringen vill ändra reglerna för vilka hjälpmedel som tillåts vid vildsvinsjakt. Bakgrunden till ändringen finns att hitta i lantbrukets strävan och argumentation för att minska vildsvinens skador på jordbruksgrödor. Innebörden i promemorian är att jägarna ska få använda drönare för att underlätta jakten på vildsvin vid jordbruksgrödor.
– Det här är inget som vi vill ha eller ser behov av. Vildsvinsstammen har reducerats med nästan en tredjedel de senaste åren. Det nämns sällan i diskussionen. Förslaget känns mest som en eftergift till lantbruket och deras önskemål om att minska vildsvinsstammen till ett minimum, säger Anders Gruvaeus.
Han menar att beslutet kommer att påverka allmänhetens syn på jakt.
– För oss jägare är jakten ett hållbart brukande, som ska utföras med stor respekt för viltet och naturen. Allmänheten ska känna trygghet i att jakten bedrivs med hög etik. Att jaga med motordrivna hjälpmedel och fordon har alltid varit tabu i den svenska jakten. Med denna typ av beslut flyttas gränsen för vad som är allmänt accepterat.

Anders Gruvaeus berättar om olika metoder där tekniska hjälpmedel används, exempelvis helikoptrar och bilar, som han inte vill se i Sverige.
– Dessa metoder har inget med jakt att göra – utan representerar en syn på viltet som inte hör hemma i Sverige. Därför känner vi en oro för att allmänhetens syn på jakt och jägare på sikt kan komma att förändras om lagarna luckras upp.
Förslaget att tillåta drönare omfattar bara vildsvinsjakt, men det finns en risk att metoden kan öppnas för andra viltarter i framtiden. Det är något som hänt när annan teknik har introducerats.
– Svenska Jägareförbundet inser naturligtvis att det ibland behövs okonventionella metoder för att lösa allvarliga problem. Men dessa metoder ska vara undantag kopplade till beslut om skyddsjakt, inte något som ska användas under vanlig jakt.
– Regeringens beslut kommer att påverka synen på jakt. Sådana här förslag sänder signaler att det är viktigare att decimera viltstammar än att hålla en hög jaktetik. Detta ställer vi inte upp på. Detta är ett dåligt förslag, säger Anders Gruvaeus.

Svenska Jägareförbundet förbereder nu ett remissvar som ska skickas till regeringen innan 30 september.

Tillbaka till överblick