Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Jakt och småskaligt fiske – som är hållbart – måste få förekomma även i skyddade områden. Foto: Kennerth Kullman/Mostphotos

Östersjöproposition vill öka jakt på säl och skarv

Regeringen har lagt en proposition med målet att förbättra hälsotillståndet i Östersjön. Många förslag rör övergödning, industriellt fiske och gifter, men det finns även delar som rör jakten.
– Vi ser positivt på att regeringen pekar ut behovet av ökad jakt på säl och skarv, säger Hans Olsson, ordförande i Svenska Jägareförbundets Kustråd.

2024-06-11

Propositionen är en diger lunta på 88 sidor. I denna pekar regeringen ut ett antal åtgärder för att komma till rätta med ett antal problem som gör att Östersjön inte mår speciellt bra. Ambitionen är hög och regeringen hoppas att några av de viktigaste orsakerna till att havet mår dåligt åtgärdas med förslagen.
Miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) vill bland annat se till att Sverige får en ekosystembaserad förvaltning som leder till minskad övergödning, mindre gifter som kommer ut i Östersjön, stöd till jordbruk för att minska läckage och att förvaltningen av havet baseras på kunskap och fakta.
– Spontant ser vi många bra delar i förslagen. Bland annat att regeringen ska verka för att ta bort EU:s förbud att sälja sälprodukter, införa allmän jakt på skarv, samt verka för beståndsreglerande jakt på säl. Vi uppfattar här en tydlig politisk signal i frågan och förutsätter att de ansvariga myndigheterna följer och levererar de uppdrag de nu fått, säger Hans Olsson.

Däremot är han oroad för arbetet med att skydda 30 procent av haven (varav en tredjedel med strikt skydd).
– Jakt och småskaligt fiske – som är hållbart – måste få förekomma även i skyddade områden. Det finns en övertro på att helt skyddade områden – per automatik – är bra för alla arter. Så enkel är inte naturen. Jakt bör därför tillåtas även i områden med olika slags skydd, särskilt när regeringen pekar ut behovet av jakt på säl och skarv för att förbättra tillståndet på Östersjön.
– Denna fråga behöver diskuteras och lyftas av såväl jägare som andra. Om vi ska basera förvaltningen på fakta behöver skyddet ha ett syfte. För att uppnå syftet behövs ofta jakt som ett verktyg för att nå dit, säger Hans Olsson.

Tillbaka till överblick