Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Bläsand

1. Gränsälvsområde för kricka, gräsand och bläsand

Gränsälvsområdet: 20 augusti klockan 11.00 – 30 november.

Gränsälvsområdet är:

Torne, Muonio och Könkämä älvar där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Tillbaka till jakttider