Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Ringduva

5. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Bläsgås, fiskmås, grågås, gråtrut, havstrut, kaja, kanadagås, korp, kråka, ringduva, skrattmås, skata, storskarv, tamduva och vitkindad gås som uppträder vid flygplatser får jagas med hänsyn till f lygsäkerheten den
1 juli–30 juni.

15. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Ringduva som uppträder i flock om minst fem individer och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar, får jagas i sådana odlingar i:

a) Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län den 1 januari–31 juli.

b) Övriga delar av landet den 1 januari–15 augusti.

Tillbaka till jakttider