Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Brunbjörn

Jaktförordningen 9 §

1. Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake,
vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och
vitkindad gås får jagas bara från och med en timme
före solens uppgång till och med en timme efter solens
nedgång.

2. Björn får jagas bara under tiden från och med en timme
före solens uppgång till och med två timmar före
solens nedgång.

3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får
jagas bara från och med en timme före solens uppgång
till och med en timme efter solens nedgång. Under
timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas
som smyg- eller vaktjakt.

Tidigare år har jakten haft följande startdatum:

Björn: 21 augusti.
När på dygnet får du jaga med skjutvapen: Från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Lodjur: 1 mars.
När på dygnet får du jaga med skjutvapen: Från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång är det endast tillåtet att smyg- och vaktjaga.

Varg: 2 januari.
När på dygnet får du jaga med skjutvapen: Från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång är det endast tillåtet att vakt- eller smygjaga.

Gråsäl och knubbsäl: 20 april.

Vikare: 1 maj.

Besök länsstyrelsen i ditt län för att läsa mer!

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Besök vår sida "Jakt på björn".

Tillbaka till jakttider