Jakttid för enskilt djur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Älg

§12 Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Om länsstyrelsen inte föreskrivit annat får älg som uppträder vid fält med oskördad gröda inom registrerat älgskötselområde jagas om det behövs för att förebygga skada den 16 augusti–den särskilda älgjaktstidens början.

Begränsade jaktområden för älg

Begränsad jakt gäller i nedanstående områden.

  1. Torsby kommun. 
  2. Malung-Sälens kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Älvdalens kommun och de delar av Mora kommun som ligger norr om sjön Siljan och de delar av kommunen som ligger norr om väg 45 väster om tätorten Mora.
  3. Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun, Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun.

För närmare uppgifter om jakttidens längd kontakta närmaste länsstyrelse.

Tider för jakt och jaktträning med hund på älg

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning 21 augusti-31 december eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.

Jaktförordningen 9 §

För jakt med skjutvapen efter älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflon gäller följande begränsningar:

  • Älg får jagas bara under tiden från och med en timme före solens uppgång till solens nedgång.
  • Björn får jagas bara under tiden från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
  • Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflon får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Kommentar: Övriga jaktbara arter får jagas under hela dygnet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till jakttider