Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Skyldighet att genomföra eftersök

Hej! Måste en jägare genomföra eftersök?

2021-08-31

Svar: Ja, jägare har en skyldighet att genomföra eftersök om vilt har skadats vid jakt. Det framgår av 28 § jaktlagen.

28 §   Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Om jakträttshavaren eller markägaren endast kan nås med svårighet, får Polismyndigheten underrättas i stället. Lag (2014:698).

Tillbaka till överblick