Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Koppla hund under jakt?

Hej! Jaktlaget på grannmarken kopplade vår jakthund under jakt. Får man verkligen göra så?

2021-08-31

Svar: Om en hund springer lös på ett område där det finns vilt får jakträttshavaren eller någon som företräder jakträttshavaren koppla hunden enligt 17 § lagen om tillsyn över hundar och katter.

Om en jakträttshavare kopplat en hund ska hundägaren snarast kontaktas. Vet man inte vem ägaren är ska istället länsstyrelsen kontaktas snarast.

Tillbaka till överblick