Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Vem tillfaller viltet?

Hej! Min granne var ute och jagade igår och sköt en råbock på sitt jaktområde, men råbocken gick in på min fastighet och dog där. Grannen hävdar att det är hans råbock eftersom han sköt den, trots att den dog på min fastighet? Vad gäller?

2021-08-30

Svar: Viltet tillfaller som utgångspunkt jakträttshavaren på den fastighet där viltet faller. Föll råbocken på din fastighet så tillfaller råbocken den som har jakträtten på din fastighet.

Det finns undantag från huvudregeln, gällande statens vilt samt älg och hjort som innebär att viltet tillfaller staten om de påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat.
Vilka viltarter som räknas som statens vilt anges i 33 § jaktförordningen:

33 §   Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, tillfaller staten.

Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller staten med de undantag som följer av 34 §.
Vidare gäller att älg för vilken det betalas avgift enligt 52 c § får behållas av jakträttshavaren. Förordning (1998:1000).

Tillbaka till överblick