Svenska Jägareförbundet

Meny
Jaktledaren - Under jakt

Viktigt att synas

Kräv att jägarna har signalfärgade klädesplagg.

 

 • Poängtera jägarnas eget ansvar och att alla bara ska avlossa säkra skott.
 • Informera om ni har ett kartsystem, vilken kanal på radion som ska användas och mobiltelefonnummer till jaktledningen.
 • Gå igenom säkerhetsreglerna för jakten.

 

Hunden måste synas

Hundar bör ha signalfärgad väst eller liknande under jakten.

 • Var noga med att hundförare – via radio – ska berätta när han/hon närmar sig ett pass och få en bekräftelse från jägaren på platsen – innan han/hon fortsätter framåt.
 • Använd kommunikation inom jaktlaget som ett verktyg för hög säkerhet.
 • Påminn deltagarna om patron ur vid bruten jakt. Detsamma om (och främst) om någon tillåtits gå fram för att kontrollera ett fält vilt, avlägsna en hund eller liknande. 

 

Karta

Använd kartor där passen är utmärkta.

 • Vid eventuella eftersök – kräv att passkyttar sitter kvar på sitt pass (om det kan underlätta eftersöket eller öka säkerheten). Stressade situationer ökar risken för att misstag görs. Var därför extra tydlig med vad som gäller vid eftersök. Ta det lugnt och planera för ett bra och säkert eftersök.
 • Uppmuntra initiativ som ökar säkerheten i jakten.

Jaktradio

Säkerställ att alla skyttar har fungerande kommunikationsradio med sig.

 

 • Utvärdera eventuella incidenter och säkerställ att dessa undviks i framtiden.
 • Personer som struntar i säkerhetsreglerna bör inte få delta i jakten.
 • Gå igenom säkerhetsreglerna för jakten.