Förbundet protesterar mot förändringar utöver nya vapendirektivet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Kraven på utseende och ursprung för halvautomatiska kulgevär föreslås tas bort i Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel. Foto: Madeleine Lewander

Förbundet protesterar mot förändringar utöver nya vapendirektivet

Vi presenterar några av de förändringar som Naturvårdsverket föreslår i sitt förslag till nya föreskrifter om jaktmedel.
- Många förändringar går utöver kraven i det nya vapendirektivet från EU och det ser vi inte positivt på. Man gör heller inga ändringar i klassificeringssystemet för kulammunition som vi begärt, men säger att man vill ta upp detta senare, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

2018-07-09

Svenska Jägareförbundet har påbörjat arbetet med remissen i en arbetsgrupp och ett förslag till svar kommer att snabbförankras i organisationen innan det går iväg i slutet av augusti.

Myndigheten föreslår att regler om ett jaktvapens ursprung och utseende tas bort ur föreskrifterna. Man föreslår också en förändring i föreskrifterna för att tillåta jakt med pilbåge. 

 • Kraven på utseende och ursprung för halvautomatiska kulgevär föreslås tas bort.
 • Kolvar som kan avlägsnas utan verktyg föreslås förbjudas för alla vapen utom manuellt repeterande kulvapen (dock förbud för pump- och bygelrepeterande kulvapen) och enkelskotts kulvapen. Även hagel och kombinationsvapen.
 • Förbud mot bakkappor av teleskopisk typ föreslås för kombinationsvapen, halvautomatiska kulgevär, samt pump- och bygelrepeterande kulvapen.
 • Bygelrepeterande kulvapen föreslås inte få ha fäll- eller vikbar kolv.
 • Bygelrepeterande hagelvapen föreslås få en magasinsbegränsning.
 • Alla hel- och halvautomatiska enhandsvapen föreslås förbjudas för jakt utan övergångsbestämmelse.
 • Rådjur föreslås få jagas med slugs. Om jägaren har klass 1 kompetens.
 • Ett maximalt mått på anslagsenergi föreslås som bl.a. förbjuder vissa grövre jaktkalibrar som .416 Wby och .460 Wby. Syftet sägs vara att undvika skjutvapen som medger skjutning på vilt på mycket stora avstånd.
 • Man förslår ett krav på minsta (1 gram) kulvikt i klass 4.
 • Gräsand, storskrak och småskrak föreslås införas i klass 4.
 • Kommunjägare föreslås få jaga vildsvin med kulgevär klass 2 och gås med klass 4.
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick