Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Foto: Magnus Rydholm

Nya skyttereglementen för Jägareförbundet

Vart fjärde år ser Jägareförbundet över sina skyttereglementen och de nya gäller 2021-2024.

2021-03-23

Det blev några förändringar i tävlingsreglementet på det kombinerade skyttet med trap och stående råbock. Detta har nu förbundsstyrelsen fastställt.

Tävlingsreglementet

I det kombinerade skyttet där man skjuter trap, sporting, löpande älg samt stående råbock har Jägareförbundet valt att ha samma regler som det är i det nordiska skyttet som ligger under NJS (Nordisk Jägersamvirke). Detta för att man ska kunna använda samma vapen och kunna skyttemomenten om man skjuter både nordiskt, nationellt, läns- och kretstävlingar. Dessa regler har tagits fram med de nordiska länderna. I Sverige har det i huvudsak varit Jägareförbundets tävlingskommitté som arbetet med förslagen från de nordiska länderna mellan NJS mötena. Även Jägareförbundets skytteansvariga tjänstemän har varit med som bollplank.

De större förändringar som beslutats är att på trap skyttet blir det både variation i sida samt höjd 1-3,5m och kvar blir 2 skott per duva. Detta för att det ska likna jakten mer vid då det vid uppflog av fågel flyger de på olika höjd. De nya reglerna följer inte helt de nordisk trap reglerna har vi ändrat namn till NJS Jägartrap för detta skytte. Vi har också ändrat så att färdigställning är 25 cm nedanför axeln vid både NJS Jägartrap samt NJS Jägarsporting.

Den andra större förändringen är på den stående råbocken. Där har det minskats ett skott på det liggande momentet till 4 skott. Detta skott har flyttats till stående som nu blir med 3 skott i stället och vi har behållit 3 skott på sittande/knästående. En nyhet är också att det är 2 minuters skjuttid i alla tre skjutställningarna mot tidigare 5 minuter på ligg, 3 minuter på sitt/knästående samt 2 minuter på stående.

Det är också infört en klass till som är 70 år och äldre i både det Nordiska och nationella skyttet. Detta då vi har allt fler äldre skyttar som är med och skjuter.

Märkesreglementet

Den nyhet som är här är att Targets fotografiska tavla för älg 80m är godkänd att användas vid märkesskjutningar. I övrigt är det inga förändringar här mer än att vi har specificerat vilka tavlor som får användas vid björn- och vildsvinspasset. 

Se fullständiga reglementen här!

Lars Björk

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick