Svenska Jägareförbundet

Meny

Varg - samlad information

– Regeringen och riksdag vill minska vargstammen till mellan 170 och 270 djur. Tilldelningen på 36 vargar är alldeles för liten för att komma dit, säger förbundsordförande Peter Eriksson. Foto: Mostphotos

Vargjakt – stort missnöje över tilldelningen

Svenska Jägareförbundet är mycket missnöjt över den tilldelning till vinterns vargjakt som länsstyrelserna har beslut om.
– Regeringen och riksdag vill minska vargstammen till mellan 170 och 270 djur. Tilldelningen på 36 vargar är alldeles för liten för att komma dit, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-09-21

Under det senaste året har politikerna varit tydliga och uttryckt en önskan om att vargstammen ska minska i storlek. Men när länsstyrelserna fattade beslut om vinterns licensjakt blev tilldelningen bara 36 djur, fördelat på sex djur i sex revir.

– Vi anser att det fanns ett utrymme för betydligt mer än det som länsstyrelserna faktiskt beslutat om, säger Peter Eriksson.

Tilldelningen blev långt ifrån vad Svenska Jägareförbundet anser behövs för att komma till rätta med de problem som en tät vargstam för med sig och för att närma sig det politiska målet.

– Skadorna ökar och stammen sprider sig, framför allt i södra Sverige.  Genom en större tilldelning hade myndigheterna kunnat tagit kontroll över spridningen och förebyggt för en del av de skador som kommer att ske.

– Vi välkomnar att man tillåter jakt i södra förvaltningsområdet, men antalsmässigt hade det behövts mycket mer. Fortfarande omfattas vargförvaltningen av alldeles för stor försiktighet. Det krävs åtgärder som faktiskt löser de problem som befolkningen upplever, säger Peter Eriksson.

 

Svenska Jägareförbundet vill:

  • Att vargstammen minskar
  • Att myndigheter tillåter skyddsjakt på varg efter första angreppet på tamdjur
  • Att jakten riktas mot de områden där vargstammen är som tätast
  • Att vargen flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar i bilagorna till EU:s Art- och habitatdirekt
  • Att länsstyrelserna bara tillåter licensjakt på revir som finns kvar. Förra året tilläts jakt i revir som hade upplösts.

 

Tillbaka till överblick