Svenska Jägareförbundet

Meny

Varg

Idag krävs ofta tre till fyra angrepp på tamdjur innan skyddsjakt tillåts. Foto: Mats Lindberg/Mostphotos

Jägareförbundet: Det behövs skyddsjakt efter första angreppet

Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att uppdatera riktlinjer för hur skyddsjakten på varg kan underlättas eller förändras. Uppdraget ska vara klart 31 mars nästa år. – För Svenska Jägareförbundet är det extremt viktigt att Naturvårdsverket verkligen gör allt för att hitta vägar som leder till en förenkling av skyddsjaktreglerna och att regeringen sedan snabbt fattar beslut, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-10-09

Den 31 mars ska Naturvårdsverket avrapportera uppdraget att Uppdatera riktlinjerna för skyddsjakt efter varg.
Svenska Jägareförbundet har under flera år aktivt arbetat för att få till stånd en ändring av reglerna som styr skyddsjakten. Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket är därför välkommet, men förbundet vill se en snabb process från utredning till beslut.
– När befintliga tumregler togs fram – för över 17 år sedan – såg vargstammen och vargförvaltningen helt annorlunda ut. En av de allra viktigast faktorerna för att skapa acceptans för vargen är att de djur som orsakar skador tas bort – snabbt och effektivt, säger Peter Eriksson.
Idag krävs ofta tre till fyra angrepp på tamdjur innan skyddsjakt tillåts.
– Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Skyddsjaktens syfte är att förhindra allvarliga skador. Då kan vi inte ha regler som tillåter fyra allvarliga skador innan det kan bli tal om skyddsjakt, säger Peter Eriksson.

Vargstammens snabba expansion i södra Sverige, där det finns gott om småskalig tamdjurshållning, gör att problemen runt skyddsjakten behöver få en snabb lösning.
–  Vi förutsätter att Naturvårdsverket verkligen gör allt för att hitta vägar för att underlätta skyddsjakten så att skador på tamdjur och jakthundar minskar.
– Men sedan är det lika viktigt att regeringen snabbt går till beslut. Vi vill se nya regler redan innan tamdjur släpps ut på bete till våren.
Peter Eriksson påpekar att skyddsjaktbeslut också kräver prioritering hos ansvarig myndighet.
– För oss är det självklart att det ska räcka med ett angrepp innan skyddsjakt ska tillåtas. Och då ska myndigheterna agera snabbt. Det får inte gå lång tid mellan angrepp och beslut, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick