bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Fotograf:Madeleine Lewander

Psykisk ohälsa

Ta hand om din fysiska och psykiska hälsa.

2023-10-16

Hur mår du egentligen ?

Trots att vi i dagens samhälle är mer öppna om att prata om psykisk ohälsa drar sig en del för att söka stöd och vård.
För att göra fler uppmärksamma på detta har Svenska Jägareförbundet inlett ett samarbete med Svenska rådet för hjärt–lungräddning och Region Dalarna. Tillsammans kan vi finnas där för varandra och göra skillnad genom livräddande insats, oavsett om det rör sig om fysisk eller psykisk ohälsa/sjukdom.  

 

Följ länken och ta till dig det som finns att läsa.

->https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/vara-projekt/hjalp-vid-psykisk-ohalsa/

 

Tillbaka till överblick