Svenska Jägareförbundet

Meny

Ta hand om din fysiska och psykiska hälsa

Trots att vi i dagens samhälle är mer öppna om att prata om psykisk ohälsa drar sig en del för att söka stöd och vård.
För att göra fler uppmärksamma på detta har Svenska Jägareförbundet inlett ett samarbete med Svenska rådet för hjärt–lungräddning och Region Dalarna. Tillsammans kan vi finnas där för varandra och göra skillnad genom livräddande insats, oavsett om det rör sig om fysisk eller psykisk ohälsa/sjukdom.  

Behöver du akut hjälp?

Ring alltid SOS Alarm på 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du har akuta tankar eller planer på att ta ditt liv. Det gäller även dig som är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att det finns risk att denne skadar sig själv eller någon annan allvarligt. 

 

Om du behöver hjälp med var du kan söka vård

Ring Vårdguiden 1177 eller besök www.1177.se

Om du vill prata med någon eller söka stöd anonymt

www.1177.se finns en lista över stödlinjer där du kan få råd och stöd.