Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Calle Franklin

Undervisa jägarexamen i skolan

Det finns många fördelar med att läsa Jägarexamen under lektionstid och om dessa kan du läsa här. Du som är läraren kan välja mellan att lägga undervisningen under ett eller två år. Passar årskurs 7-9/Gymnasium.

Sammanfattning av tips på hur du som lärare kan gå till väga för att ha jägarexamen i skolan:

  • Om du är sugen på att erbjuda eleverna jägarexamen – informera dina kollegor om dina planer – ju fler man är desto roligare är det. Skriv ihop en kursplan som du kan visa för dina kollegor och din arbetsledning så att de lätt kan se fördelarna med att ha det som ämne.
  • Att ha en kurs plan med tydliga mål är viktigt då man tydligt kan visa omgivningen alla mål eleven når genom att läsa jägarexamen. Detta är viktigt mot föräldrar, elever och arbetsledning för att visa att det är ett seriöst ämne.
  • Prata med den lokala jaktkretsen och låt eleverna få varsin fadder som de får följa med ut och jaga och göra andra praktiska sysslor som hör jakten till.
  • Arrangera fadderjakter där alla elever med faddrar möts på någons jaktmark och jagar tillsammans. Detta är roligt för alla inblandade samt skapar bättre trivsel mellan jaktlagen då de får bättre sammanhållning av att träffas och jaga på varandras marker.
  • Låt eleverna arrangera ett undervisningstillfälle för yngre årskurser där de kan undervisa ute i skogen i smågrupper om text svenska djur och jakt. Detta är mycket uppskattat av både elever och lärare och mycket lärorikt för de äldre som undervisar.
  • Polisen har mycket bra kunskaper om vapenlagar och lag och rätt. Fråga om den lokala polisen kan ha en lektion i ämnet på polishuset. Mycket uppskattat av både elever och polis.
  • Det är viktigt att eleverna får se jakten ut olika synvinklar. Bjud in intressanta forskare och andra människor som jobbar med jaktrelaterade saker.
  • Testjakter – sätt ut eleverna på varsitt pass (utan vapen såklart) och ha sedan en låtsasjakt där hundkarlar går ut som vanligt och driver med sina hundar. Nyttigt då eleverna får känna hur det är att sitta på pass och de kan också göra bedömningar hur de skulle ha agerat om det kommer djur och de skulle ha haft en bössa.
  • Försök och få ta med viltkött till skolan efter en jakt och låt eleverna tillaga det på hemkunskapen och bjuda sina klasskamrater (och lärare). Ett garanterat uppskattat inslag.

Tips!

Kontakta din krets eller länsförening om möjligheter till fadderjakter, uppsiktsjakt för dina elever.


2018-11-07 2019-01-28