Svenska Jägareförbundet

Meny

Vill du lära mer om kronviltet, förvaltningsfrågorna och jakten så är detta utbildningen för dig. Foto: Dennis Jacobsen/Mostphotos

Utbildning Kronviltsförvaltning

Kronvilt, ett flocklevande och skyggt vilt som anses vara det mest svårjagade klövviltet. Vill du lära mer om djuret, förvaltningsfrågorna och jakten så är detta föreläsningen för dig.

 

Kronviltet sprider sig sakta i stora delar av landet och är numera ett mer eller mindre nytt klövvilt för allt fler markägare och jägare. För att lyckas med jakten och förvaltningen krävs självfallet goda kunskaper om djurens utseende och beteende samt deras årstidsbundna rörelsemönster i landskapet. Detta samt råd om jaktformer och förvaltningsfrågor är några av de ämnen som belyses i under föreläsningen.

Föreläsningen hålls i Teams. Du som anmäler dig kommer några dagar innan föreläsningstillfället att få ett mail med en länk samt instruktion för hur du ansluter dig och använder Teams.

Köpvillkor >>

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Kronviltets födoval
  • Utseende och ålderskaraktärer
  • Förflyttningarna i landskapet
  • Tilldelningsprinciper inom i ett skötselområde
  • Förvaltningsområdets roll
  • Jaktens genomförande
  • Skaderisker och förebyggande åtgärder

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284