Svenska Jägareförbundet

Meny

Utbildning Viltdata med Viltdataappen

Viltdata är ett internetbaserat system för inrapportering, lagring, sammanställning och tillgängliggörande av data om samtliga jaktbara viltarter i Sverige.

I Viltdata ingår fyra delar; en databas med jaktområden/jaktlag, ett register över behöriga användare, en databas med fällda djur inklusive eventuella biologiska data och historiska databaser där tidigare års avskjutning lagras.

Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har för att öka vår kunskap om jakten och viltet. Svenska Jägareförbundet har sedan 1939, då vi började sammanställa statistiken, kunnat följa alla de stora förändringarna i viltstammarna under denna tid och det är viktigt att vi kan göra detta också i framtiden.

Vad bidrar inrapporteringen till?

- En grund för att följa viltstammars utveckling och tillstånd 

- Möjlighet att i god tid upptäcka förändringar och trender hos våra viltstammar 

- Underlag för att planera avskjutningsnivåer 

- Underlag för bedömning av jakttider 

- Beslutsunderlag för olika myndigheter 

- Bakgrundsfakta åt olika forskningsprojekt 

- Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram 

- Information till allmänheten

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha kunskaper om hur man hittar samt rapporterar i databasen Viltdata.

Längd: 
2 timmar teori.

Övrigt:
Digital föreläsning. Föreläsningen hålls i Teams. Du som anmäler dig kommer några dagar innan föreläsningstillfället att få ett mail med en länk samt instruktion för hur du ansluter dig och använder Teams.

Köpvillkor >>

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • De olika administratörsnivåerna och deras funktioner
  • Skapande av jaktlag och/eller jaktområde Inrapportering av observationer för älg och andra arter
  • Kunskap om Viltdata-appen och hur man använder sin mobiltelefon för inrapportering av sin avskjutning
  • Inrapportering avskjutning älg och övrigt vilt
  • Framtagande av statistik

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284