Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Kenneth Schulze

Våra utbildningsgårdar

Länsföreningarna runt om i landet arrangerar utbildningar för medlemmar. Flera av länsföreningarna har egna utbildningsgårdar eller nära samarbete med organisationer, regioner med flera. På dessa gårdar arrangeras utbildningsjakter, ungdomsläger, teoretiska kurser med mera.

I region Mitt finns följande jaktgårdar:

I Värmlands län finns Jägartorpet

I Stockholms län finns Bogesund Bogesunds Jaktgård och Gålö jakt och kursgård

I Dalarnas län finns Kullen Utbildningsjakter på Kullen

I Gävleborgs län finns Sidertjärn Sidertjärn, kurs- och jaktgård

I Uppsala län bedriver Svenska Jägareförbundet verksamhet i Forsmark

Region syd:

Jönköping – Skedhults Säteri

Skåne – Agusa vilthägn

Västra Götaland Väst – Skogaryd

Södra Älvsborg – Rådde Gård


2023-10-20 2023-10-23