Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Magnus Rydholm

Jägarexamen

Rekommendationer med jägarexamensverksamheten och Covid-19

Med anledning av rådande situation vill Svenska Jägareförbundet ge följande råd avseende provtillfällen för jägarexamensprov.

Provbanan och dess provledare avgör huruvida man genomför provet eller inte.
Denna information gäller tills vidare men viktigt att man håller sig uppdaterad om det kommer nya riktlinjer/direktiv.
Enklast på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information finns även på flera språk på Folkhälsomyndigheten

Väljer man att genomföra provtillfällen bör man ta hänsyn till bland annat följande (Folkhälsomyndigheten):
Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom eller personer i riskgrupp inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit.
  • Begränsa antalet deltagare
  • Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
  • Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus

Anslag att skriva ut och sätta upp finns här (Folkhälsomyndigheten)


2020-04-21 2020-04-23