Covid -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Samlade rekommendationer och nyheter gällande Covid-19. Grafik: Mostphotos

Covid -19

Rekommendationer från Svenska Jägareförbundet till våra medlemmar och organisationer, skjutbanor med flera

Allmänt är det en orolig tid och allt tyder på att det kommer att vara så en tid framöver i hela landet. Jakt och viltvård är verksamhet som med fördel kan bedrivas om vi bara tänker oss för och har respekt för varandra. Dagligen framkommer nya fakta och det är viktigt och relativt enkelt att ta till sig information. Nyheterna förmedlar fakta med täta intervall. Det är viktigt att ta till sig saklig information och med tillgång till internet rekommenderar vi www.folkhalsomyndigheten.se som hela tiden uppdateras. Information på flera språk finns också på följande länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/varens-hogtider-blir-annorlunda-i-ar/

För frågor om hundverksamhet så hänvisar vi till Svenska Kennelklubbens rekommendationer. https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Nyheter


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-21 2020-05-28