Viltvårdsfonden: Hårt arbete gav framgång - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förändring av viltvårdsfonden

Svenska Jägareförbundet har motsatt sig att andra än jägarna ska kunna få medel från fonden. Foto: Madeleine Lewander

Viltvårdsfonden: Hårt arbete gav framgång

Allt sedan regeringen fattade beslut om att förändra hur medlen i Viltvårdsfonden skulle fördelas och nyttjas har alla delar i förbundet arbetat hårt för att jägarnas inbetalda pengar ska hamna rätt. Pengarna ska tillbaka till jägarna och göra nytta för jakten.

2021-06-02

Att det var just Naturvårdsverket som skulle hantera resurserna som skall gå till organisations- och verksamhetsbidrag i det nya systemet skapade snabbt oro i jägarkretsar. Myndigheten saknar förtroende hos jägarkåren av flera olika skäl. Regeringsbeslutet var tydligt att det endast var organisationer som följde jaktlagens intentioner som kunde söka. Men vad innebar det egentligen? Och hur skulle den ansvariga myndigheten tolka detta direktiv?

– Svenska Jägareförbundet kunde såklart lutat sig tillbaka och väntat på att Naturvårdsverket skulle fatta beslut om organisations- och verksamhetsbidragen och sedan agera. Men då hade vi varit vårdslösa med vårt ansvar, säger ordförande Torbjörn Larsson.
– Alla som följer debatten vet att jägarkårens tolerans för felaktiga utbetalningar ur fonden är minimal. Det faktum att Naturskyddsföreningen under ett antal år fått pengar till sitt projekt för vitryggig hackspett är något som skavt och irriterat många, fortsätter Torbjörn Larsson.

Svenska Jägareförbundet har motsatt sig att andra än jägarna ska kunna få medel från fonden. Sedan beslutet fattades i januari har arbetet varit mycket intensivt.

– Vi har jobbat målmedvetet för att slå fast det självklara. Viltvårdsfondens pengar ska gå till att främja jakt och ingen som är motståndare till jakt ska kunna ta del av det vi tillsammans betalar in. Detta arbete har skett brett inom hela förbundet, på alla nivåer och med stor kraft. Vi har arbetat mot såväl allmänhet som myndigheter och politiker, säger Torbjörn Larsson.

– När beslutet väl kom den 28 maj fick vi kvitto på att vi lyckats. Hade inte hela Svenska Jägareförbundet gjort den här insatsen hade det högst sannolikt slutat annorlunda. Nu blev det rätt. Inga pengar till jaktmotståndare, man får helt enkelt söka pengar någon annanstans, det känns rätt och bra, säger Torbjörn Larsson.

Han menar att det nu handlar om att se till att den här linjen hålls framöver. Eftersom Naturvårdsverket har fått väldigt mycket kritik tycker han också att verket ska få en eloge när den gör rätt. Fast han är snabb att tillägga att Naturvårdsverket inte får sänka kraven på vilka som kan få medel från fonden i framtiden.

– Det finns ett stort intresse från miljöorganisationer, rovdjursföreningar och andra att söka medel.  De kommer att försöka igen. Viltvårdsfonden ska vara stängd för jaktmotståndare och verksamhet som inte utvecklar jakten- och viltvården. Det handlar ju om jägarnas pengar, avslutar Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick