Svenska Jägareförbundet

Meny

Förändring av viltvårdsfonden

Förbundet ser möjligheter att utveckla sin roll och för där regelbunden dialog med regeringen kring olika ämnen. Foto: Kenneth Schulze

Långsiktigt förtroende för Jägareförbundet

Regeringen fattade under förra veckan ett nytt treårigt beslut gällande Svenska Jägareförbundets Jakt– och viltvårdsbidrag. Organisationsbidraget omfattar cirka 130 miljoner kronor för de kommande tre åren, lite drygt 43 miljoner kronor om året.
– Genom beslutet visar regeringen att man har ett stort förtroende för Svenska Jägareförbundets roll och arbete, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2024-05-13

Organisationsbidragets storlek är kopplat till det statliga jaktkortet. 155 kronor per jaktkortslösare går till Svenska Jägareförbundet för att utföra viktiga uppgifter för jakten och viltvården i landet.
Samtidigt gavs uppdrag till Naturvårdsverket att fortsätta med bidragsgivning och upphandling med resurser ur Viltvårdsfonden. Kommande år kan 38 miljoner kronor användas inom detta område. 
– För Svenska Jägareförbundet är detta ett viktigt beslut. Det ger oss en stabil ekonomisk grund att stå på över flera år och fortsatta möjligheter att satsa och utveckla den svenska jakt- och viltvården, säger tillförordnad generalsekreterare Åke Granström.

Förbundet ser möjligheter att utveckla sin roll och för där regelbunden dialog med regeringen kring olika ämnen.
– Det är bra att regeringen är tydlig med att Svenska Jägareförbundet även i framtiden ska leda delar av jakten och viltvården i Sverige – och därför tar ett långsiktigt beslut. Bidraget har en tydlig koppling till vårt historiska uppdrag, samtidigt som det nya systemet ger oss nya möjligheter att fördjupa vårt arbete med viltvården säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Organisationsbidraget ges till organisationen för att hålla en hög sakkunskap både regionalt, nationellt och internationellt, samt att bistå den praktiska jakten och viltvården med utbildningar, vägledning och information. Regeringen är noga med att slå fast Svenska Jägareförbundets betydelse och särställning inom området.

Tillbaka till överblick