Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Jägarandan Startskottet – Regional/lokal utbildning för förtroendevalda

Länsförening/region bjuder in förtroendevalda, instruktörer och ledare i län och kretsar till utbildningen.

Utbildningen riktar sig främst till förtroendevalda i länsföreningar och kretsar. Målet med utbildningen är att de förtroendevalda ska få ökade kunskaper inom vissa ämnesområden där tyngdpunkten läggs vid sådant som är aktuellt för respektive region. Ytterligare ett viktigt mål med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att skapa nätverk och utbyta erfarenheter inom regionen. För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen ska de dessförinnan ha genomgått den digitala utbildningen Jägarandan Tändhatten – introduktion digital.

Utbildningen är en fysisk träff med omfattningen ca 3–4 timmar samt tid för samkväm.


2022-03-07 2023-07-19