Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Bengt Olsson/Mostphotos

Jägarandan Krutet – nationell utbildning för förtroendevalda på Öster Malma

Nationella kansliet skickar en förfrågan till samtliga länsföreningar som får anmäla deltagare till utbildningen.

Utbildningen riktar sig främst till länsjaktvårdsföreningarnas nyvalda styrelseledamöter, ca 2 personer per länsjaktvårdsförening.  

Målet med utbildningen är att ge tillfälle för deltagarna att möta ledningen i förbundet för att skapa nätverk, diskutera nationella frågor och ämnen.

Utbildningens omfattning är tre dagar och arrangeras av nationella kansliet.


2022-03-07 2023-07-19