Svenska Jägareförbundet

Meny

Sälja vildsvinskött

Nu banar regeringen väg för att tillåta småskalig försäljning av vildsvinskött. Foto Mostphotos

Snart får jägare sälja vildsvinskött

Under torsdagen (9 april) fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig försäljning av vildvinskött är på gång att tillåtas. – Ett mycket positivt besked för Svenska Jägareförbundet som har jobbat med denna fråga så lång tid, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2020-04-09

Under torsdagen fattade regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson fyra beslut som alla banar väg för att jägare ska få sälja vildvinskött.
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen i Kronobergs län, samt andra länsstyrelser har fått olika uppdrag som entydigt pekar på att småskalig försäljning av vildsvinskött kommer att tillåtas.
– Jag gör bedömningen att någon gång under kommande år får vi jägare möjlighet att sälja vildsvinskött. Exakt vilka regler som det kommer bli vet vi inte, eftersom det formella beslutet inte är fattat. Regeringen har i alla fall gett myndigheterna tydliga uppdrag så att den struktur som måste finnas är på plats och att myndigheterna är beredda när väl försäljningen tillåts, säger Bo Sköld.
Han är spontant positiv till regeringsbesluten.
– Vi har jobbat med frågan i över tio år. Tillsammans med LRF skickade vi in den senaste begäran. Regeringen har lyssnat och agerat i frågan, vilket är väldigt positivt. Nu måste vi läsa igenom och analysera vad besluten innebär, säger Bo Sköld.
– Det som behövs är en helhetssyn på frågan. Då behövs jägarna med våra insatser som vildsvinsbarometer, Vildsvinshjälp, handlingsplaner, eftersök av trafikskadat vilt med mera. Gör vi detta tillsammans kan detta bli riktigt bra. Så det var en trevlig påskkaramell vi fick av landsbygdsministern i dessa dystra tider med pandemi, säger Bo Sköld.

Fakta om uppdragen

Livsmedelsverket ska:

 • Utreda subventioner av trikin- och cesiumprov, samt hantering av riskavfall.
 • Framtagande av förslag till ny lagstiftning som möjliggör småskalig försäljning av vildsvinskött, samt vildsvin med päls till lokala detaljhandelsanläggningar.
 • Uppdatera vägledning till jägare om försäljning av vildsvinskött.
 • Informationssatsning mot företag som hanterar viltkött
 • Uppdatera branschriktlinjer

Länsstyrelserna ska:

 • Kartlägga befintliga uppsamlingscentraler som kan användas för förvaring av vildsvin som ska transporteras till vilthanteringsanläggningar.
 • Revidera länsvisa förvaltningsplaner för vildsvin

Länsstyrelsen i Kronoberg ska:

 • Ska samordna kartläggningen ovan samt anpassa ett it-system för registrering av jägare som säljer vildsvinskött.
 • Verka för att jägare anmäler sig till systemet.

Jordbruksverket ska:

 • Främja försäljning av vildsvinskött och utlysa medel till marknadsföring och kommunikation, samt samarbete mellan berörda parter.
 • Stärka arbetet mot smittor till tamgrisbesättningarna, bland annat Afrikansk svinpest.
 • Utlysa medel som syftar till att mer vildsvinskött serveras i offentliga kök.
 • Utvärdera alla åtgärder som vidtas inom det som regeringen kallar vildsvinspaketet.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska:

 • Utveckla ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött. Så att allt kött kan spåras från varje sålt vildsvin.
Tillbaka till överblick